24.10.-29.11.2020 r. - Zawieszenie zajęć szkolnych (klasy 1-8) 24.10.-29.11.2020 r. - Nauczanie zdalne (klasy 1-8) 12-13.11.2020 r. - Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

ZWROT PODRĘCZNIKÓW I KSIĄŻEK DO BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

Od poniedziałku 8 czerwca rozpoczynamy proces przyjmowania od uczniów i rodziców podręczników i książek wypożyczonych trakcie roku szkolnego.

 

 

Procedura zwrotu przez uczniów podręczników do biblioteki w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana III Sobieskiego

w warunkach zagrożenia epidemicznego

 1. Zwrot podręczników i książek wypożyczonych przez uczniów z biblioteki szkolnej ma miejsce w dniach 8-10 i 19 czerwca 2020 r.
 2. Komplet podręczników zwracany jest zgodnie z wykazem, który znajduje się na stronie szkoły w zakładce Podręczniki/Szkolny Zestaw Podręczników.
 3. Wypożyczone podręczniki i inne książki może zwrócić do szkoły uczeń lub jego rodzic.
 4. Do szkoły może przyjść tylko osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 5. Do szkoły nie może przyjść osoba przebywająca w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo osoba objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 6. W związku z zagrożeniem epidemicznym w trakcie zwrotu musi być zachowany dystans społeczny wynoszący minimum 1,5 m (zarówno w budynku szkoły, jak i trakcie oczekiwania na wejście przed budynkiem).
 7. Wszystkie osoby wchodzące do szkoły muszą mieć ubrane maseczki ochronne (ewentualnie przyłbice). Zaleca się również stosowanie rękawiczek ochronnych.
 8. Po wejściu do szkoły wszystkie osoby dezynfekują dłonie.
 9. Osoby zwracające książki wchodzą do szkoły wejściem bocznym (przez szatnie).
 10. Zwracane książki muszą przejść kwarantannę trwającą nie krócej niż 3 dni.
 11. Harmonogram zwrotu książek:

Termin zwrotu

Oddział

Termin zwrotu

Oddział

8 czerwca 2020 r. (pn) godz. 9.00-10.00

1a

10 czerwca 2020 r. (śr) godz. 9.00-10.00

6a

8 czerwca 2020 r. (pn) godz. 10.00-11.00

1b

10 czerwca 2020 r. (śr) godz. 10.00-11.00

6b

8 czerwca 2020 r. (pn) godz. 11.00-12.00

2a

10 czerwca 2020 r. (śr) godz. 11.00-12.00

7a

8 czerwca 2020 r. (pn) godz. 12.00-13.00

2b

10 czerwca 2020 r. (śr) godz. 12.00-13.00

7b

9 czerwca 2020 r. (wt) godz. 9.00-10.00

3a

19 czerwca 2020 r. (pt) godz. 9.00-10.00

8a

9 czerwca 2020 r. (wt) godz. 10.00-11.00

3b

19 czerwca 2020 r. (pt) godz. 10.00-11.00

8b

9 czerwca 2020 r. (wt) godz. 11.00-12.00

5a

 

 

9 czerwca 2020 r. (wt) godz. 12.00-13.00

5b

 

 

 

 1. Komplet książek przeznaczony do zwrotu musi być zapakowany w torbę foliową wraz z kartką z imieniem i nazwiskiem oraz klasą ucznia, który je wypożyczył.
 2. Osoba zdająca książki po wejściu do szkoły:

1) dezynfekują dłonie,

2) udaje się do szatni danego oddziału (boksu), zachowując dystans społeczny wynoszący minimum 1,5 m,

3) umieszcza torbę foliową z kompletem książek na wieszaku ubraniowym,

4) wychodzi ze szkoły drzwiami na parterze od strony boiska.

 1. W wyjątkowych przypadkach losowych możliwy jest zwrot książek w innym terminie, po uprzednim umówieniu się telefonicznym z pracownikami biblioteki (55 2722511).
 2. Do biblioteki zwracane są tylko wypożyczone książki i podręczniki. Zwrotowi nie podlegają ćwiczenia. Uczeń zatrzymuje je dla siebie.